Jak oddać odpady nie będąc wpisanym do BDO?

Od kilku lat w sektorze odpadowym obowiązuje centralna ewidencja, czyli BDO – Baza danych o odpadach. Zdecydowana większość firm została zobligowana do wpisania się do ewidencji i uzyskania numeru BDO. Jednak mniejsze działalności, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Klimatu, są zwolnione z obowiązkowego wpisu do BDO.

O ile oddanie odpadów jest dość proste w przypadku bycia wpisanym do Bazy danych o odpadach, o tyle może być kłopotliwe, w przypadku niefigurowania w tejże bazie. Spowodowane jest to faktem, iż część firm przyjmujących odpady nie chce współpracować z takimi przekazującymi.

Na szczęście z nami jest inaczej. Chętnie nawiązujemy współpracę i z firmami widniejącymi w BDO, jak i z tymi, które są z tego obowiązku zwolnione.

Oczywiście oddanie odpadów w obu sytuacjach wygląda trochę inaczej.

Poniżej przedstawiamy procedurę oddania odpadów dla firm zwolnionych z obowiązkowej rejestracji w BDO:

  • odpad może przekazać tylko osoba mogąca reprezentować firmę lub inna osoba wyznaczona do reprezentacji pisemnym upoważnieniem;
  • należy się umówić na termin przywiezienia odpadów, gdyż nie każdy pracownik firmy jest upoważniony do wystawienia odpowiedniej dokumentacji;
  • w umówionym terminie przywieziony odpad należy zważyć na naszych legalizowanych wagach;
  • następnie trzeba udać się do biura w celu uzupełnienia dokumentów;
  • reprezentant przekazującego uzupełnia i podpisuje dokument potwierdzający zwolnienie z wpisu do BDO. Następnie my, jako przejmujący, wystawiamy odpowiedni Protokół Odbioru Odpadu. Jeśli Państwo chcą mieć wyszczególnione, co to za odpady są przekazywane (często wymagane przez księgowość w celach usunięcia z ewidencji środków trwałych) należy mieć ze sobą w dwóch egzemplarzach spis oddawanych pozycji;
  • jeśli odpady tego wymagają, wystawiana jest faktura z opłatą za odbiór odpadów. Faktura jest gotówkowa, płatna na miejscu.