Wymiana pieców węglowych

W trosce o środowisko oraz z konieczności redukcji zapylenia powietrza w Małopolsce gminy wprowadziły uchwały antysmogowe zobowiązujące mieszkańców do wymiany starych, niespełniających wymaganych norm kotłów i pieców węglowych.

Od kilku lat prowadzone są różne programy i dotacje mające na celu zmobilizowanie mieszkańców do wymiany oraz pomoc w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia.

 

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przebiegu procesu oddania starego pieca na złom i otrzymania zaświadczenia do dofinansowania.

  1. Wymieniany stary „kopciuch” mogą Państwo oddać w każdym legalnie działającym skupie złomu i każdy powinien wystawić określony ustawą Formularz przyjęcia odpadów metali oraz swój protokół przyjęcia odpadu.
  2. Bardzo istotne jest kto przywozi piec! Mianowicie z piecem do oddania MUSI przyjechać ta sama osoba, która później będzie ubiegała się o dofinansowanie z gminy. Należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i należy okazać go pracownikowi skupu. Wystawiane są imienne, określone prawem formularze przyjęcia odpadu metali, których po czasie nie da się skorygować ani zamienić.
  3. Należy także od razu zgłosić chęć uzyskania zaświadczenia do dofinansowania. W tym celu spisywana jest tabliczka znamionowa pieca. Nie jesteśmy w stanie wystawić takiego zaświadczenia po czasie. Dlatego trzeba mówić o tym w dniu zdawania pieca.
  4. Po oddaniu pieca na złom, pracownik przygotuje kopię formularza przyjęcia odpadu metali (KOPIĘ, gdyż oryginał pozostaje w naszych dokumentach) oraz nasz autorski protokół przyjęcia odpadu. Te dwa dokumenty należy przedłożyć w gminie w celu ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Żadnego z tych dokumentów nie jesteśmy w stanie zmienić w przyszłości, prosimy mieć to na uwadze!

Czytaj dalej: Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?